Beste aanmelder,

Indien u een kandidaat hulpboer(in) wenst aan te melden, kan dat door de hierna volgende vragenlijst in te vullen. Steunpunt Groene Zorg vzw gaat ervan uit dat het succes van de samenwerking tussen landbouw en welzijn/zorg in hoge mate bepaald wordt door een al dan niet geslaagde match tussen vraag en aanbod. De ene cliënt is de andere niet, de ene zorgboerderij is de andere niet. Een tweede bepalende factor van kwaliteit is de zorgvuldige voorbereiding en opvolging van een samenwerking.

De invulling van volgende vragenlijst stelt Steunpunt Groene Zorg vzw in staat een goed beeld te krijgen van de kandidaat-hulpboer(in), zodat :

De vertrouwelijke informatie die u via de vragenlijst aan Steunpunt Groene Zorg vzw bezorgt, wordt niet doorgegeven aan de zorgboerderij. Indien de consulent van Steunpunt Groene Zorg vzw oordeelt dat het, met het oog op een succesvolle matching, toch wenselijk is vertrouwelijke informatie aan een potentiële zorgboer(in) door te geven – zodat deze kan afwegen of hij/zij al dan niet op de vraag wil ingaan -, gebeurt dit anoniem. Zodra er een passende zorgboerderij is gevonden, zal de consulent met u contact nemen voor verdere afspraken i.v.m. kennismaking en eventuele opstart. Vertrouwelijke informatie over de kandidaat hulpboer die u noodzakelijk acht in functie van veiligheid en kwaliteit bij de samenwerking op de zorgboerderij, moet door uzelf en/of door de kandidaat hulpboer, in onderling overleg, bij de opstart aan de zorgboerderij overgemaakt worden.

Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten van uw tijd in beslag.

Wij willen u vragen de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. U kan het invullen van de vragenlijst onderbreken door rechts bovenaan op 'Afmelden' te klikken of het venster te sluiten. De voorgaande antwoorden zullen bewaard blijven. Let op: u heeft het aanvraagnummer en de geheime code nodig om een vragenlijst later te vervolledigen via onderstaande optie: "Ik wil een aanmelding vervolledigen" Bij het beëindigen van de vragenlijst zal u verdere informatie ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Steunpunt Groene Zorg


Applicatie wordt ingeladen
De applicatie wordt geladen en enkele tests worden uitgevoerd. Als dit bericht na enkele ogenblikken niet automatisch verdwijnt is er mogelijk iets fout gelopen. Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons