Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ... kan aangeven wat hij/zij zelfstandig kan of niet
  ... weet graag hoe de vork in de steel zit, vraagt vaak om uitleg
  ... heeft nood aan stapsgewijze, enkelvoudige instructies voor een taak
  ... heeft een vooraf afgesproken dagindeling nodig


  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...kan niet alleen werken, moet altijd geholpen worden
  ...heeft het nodig dat activiteiten worden voorgedaan
  ...heeft visuele ondersteuning nodig bij communicatie
  ...heeft moeite met interpretaties en heeft een voorkeur voor concreet en objectief taalgebruik

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...kan zelf instaan voor taakinvulling, dit wil zeggen dat hij/zij zelf een leeg moment kan invullen en uit zichzelf werk 'ziet'

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...heeft het nodig dat er iemand in de buurt is tijdens een activiteit
  ...heeft een voorkeur om alleen te werken
  ...voelt de verantwoordelijkheid om een taak ter harte te nemen
  ...gehoorzaamt bij het opleggen van gedrag (bv. in een onveilige situatie)
  ...durft afwijken van taakafspraken door plots iets anders te willen
  ...begint snel aan een opdracht zonder uitleg af te wachten
  ...heeft nood aan routine: een vast schema met herkenbare activiteiten
  ...heeft nood aan variatie omwille van een korte taakspanning


  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...zet de regels naar zijn/haar hand, desnoods door te manipuleren of te misleiden

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...kan goed omgaan met negatieve feedback
  ...heeft nood aan het geregeld bijstellen van te hoge verwachtingen, bv. omdat hij/zij makkelijk gefrustreerd geraakt
  ...heeft het nodig om vaak/consequent bevestigd te worden (bv. omwille van weinig zelfvertrouwen)


  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...heeft nood aan een voorzichtige en diplomatische aanpak bij het geven van feedback
  ...interpreteert suggesties op vlak van gedrag of hulp vaak als bemoeiend
  ...kan in dialoog gaan na een terechtwijzing

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...vraagt ondersteuning bij het onder woorden brengen van zijn/haar bekommernissen/voorkeuren
  ...vraagt in functie van veiligheid veel inlevingsvermogen in de belevingswereld
  ...heeft hulp nodig om fantasie en werkelijkheid uit elkaar te houden en dicht bij de realiteit te blijven
  ...heeft nood aan voorbereiding bij onbekende situaties

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...heeft extra nood aan geruststelling, bv. om angst of vrees te temperen

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...heeft nood aan time-out bij opwinding of overstimulatie
  ...aanvaardt een rechtvaardige straf
  ...heeft nood aan een kalme houding van de zorgboer(in) bij hevige reactie van hem/haarzelf
  ...kan aanvaarden dat een privilege (=verworven recht) geweigerd wordt, bij onaanvaardbaar gedrag

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...functioneert enkel in een één op één-relatie, niet in groepsverband
  ...heeft nood aan 'warme' zorg en aandacht
  ...verdraagt geen fysieke aanrakingen
  ...weet/beseft doorgaans zelf goed waar de grens van passend sociaal gedrag ligt, bv. bij fysiek contact
  ...doet zijn/haar 'goesting' tegen de wil van anderen
  ...kan zich houden aan afgesproken regels
  ...kan om met keuzevrijheid bij het maken van afspraken
  ...moet attent gemaakt worden op aspecten van persoonlijke verzorging (medicatie innemen, kledij aanpassen, …)
  ...vraagt veel aandacht voor zijn/haar leefwereld


  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...functioneert het beste bij korte, oppervlakkige contacten

  Helemaal niet van toepassingEerder niet van toepassingEerder wel van toepassingHelemaal van toepassingIk weet het niet
  ...moet geregeld herinnerd worden aan de grens van het toelaatbare